mgr Edward BRONIKOWSKI vel BEMBEN

kapitan lotnik - nawigator Dywizjonu Bombowego 300 i 304


 
     Biografia
     Dokumenty
     Galeria foto
     Kontakt
     ZASANIAK

HONOUR HIS MEMORY

Klik! >>Dywizjon Bombowy 300   Edward lotnik   Dywizjon Bombowy 304<< Klik!

Strona poświęcona Świętej Pamięci kpt. lotnictwa,     mgr. Edwardowi Bronikowskiemu

Co zawierają poszczególne strony

BIOGRAFIA

   Ta strona zatytułowana została "BIOGRAFIA" ze względu na to, że jej treść nie zawiera jedynie zbioru dat i wydarzeń dotyczących bezpośrednio postaci Ś.p. Edwarda, gdyż byłby to typowy życiorys,
a wzbogacona została o elementy subiektywnie analityczne, krytyczne i podsumowujące, a więc o elementy typowe dla biografii.
   Na tej stronie, w oparciu o posiadane dokumenty osobiste
Ś.p. Edwarda, o dokumenty oficjalne potwierdzające poszczególne fakty    i zdarzenia z życia publicznego, a ponadto materiały ubeckie zgromadzone w teczce operacyjnego rozpracowania uzyskane
z Instytutu Pamieci Narodowej, pozwoliły na napisanie dość precyzyjnej i stosunkowo pełnej biografii.
Dla przejrzystości życie Ś.p. Edwarda podzieliłem na trzy okresy:
- do wybuchu II wojny światowej;
- okres wojny i po niej, do czasu powrotu do Ojczyzny;
- życie w kraju po powrocie z Anglii.
   We wszystkich trzech "rozdziałach" życia będą przeplatały się nawzajem sprawy rodzinne, społeczne i zawodowe, gdyż do takich właśnie ludzi zaliczał się Ś.p. Edward. Zamierzenie lub nie, ale zawsze uczetniczył we wszystkich dziedzinach życia.
Nigdy po II wojnie światowej nie należał do partii politycznych.
Uniemożliwiało mu to w tamtym okresie karierę zawodową, ale nie przeszkadzało w czynnym i aktywnym udzielaniu się w różnych inicjatywach i działaniach czy to w Związku Bojowników o Wolność
i Demokrację, czy we Froncie Jedności Narodu, czy w wielu innych pomniejszych organizacjach i stowarzyszeniach.
   Wraz z córką Ś.p. Edwarda - moją żoną Renatą, Marią - jesteśmy
w posiadaniu bardzo wielu przedmiotów,dokumentów i fotografii
z poszczególnych okresów życia, więc adekwatnie do tematu zamieszczane są odnośniki do materiału źródłowego. Wszystkie te
i wiele innych materiałów znajdują się na pozostałych podstronach (zakładki: DOKUMENTY i GALERIA FOTO ).

Do ich oglądnięcia serdecznie zapraszamy

DOKUMENTY

   Na tej podstronie zamieszczone zostały skany wszystkich tych dokumentów, o których mowa na innych podstronach. Znajdują się tutaj kopie innych, istotnych dla sprawy czy problemu, dokumentów
( dyplomy, zaświadczenia czy legitymacje ). Na stronie tej znajdują się fotografie otrzymanych ważniejszych odznaczeń, w tym Orderu Virtuti Militari. Ś.p. Edward posiadał kilkadziesiąt róznych odznaczeń wojennych i powojennych, więc siłą rzeczy zamieszczone zostaną jedynie te najważniejsze.
Znajdują się tam kopie w pełni unikalnych, osobistych zapisków
i spostrzeżeń Ś.p. Edwarda zawartych w kalendarzyku czy księdze nawigatora.
Są też kopie dokumentów i donosów agenturalnych zebranych
w ramach operacyjnego rozpracowania Ś.p. Teścia po powrocie do ojczystego kraju.

GALERIA FOTO

   Ta strona, to tzw. "żywa strona". Żywa w tym sensie, że będzie non stop aktualizowana i powiększana o zdobywane w międzyczasie nowe zdjęcia. Aktualnie zamieszczono wszystkie posiadane we własnych zasobach fotografie lecz wierzymy, że z czasem zdobędziemy ich więcej. Apel w tej i innych sprawach znajduje się
w zakładce KONTAKT.

KONTAKT

   Na podstronie KONTAKT zamieściliśmy kilka możliwych wariantów kontaku z twórcą tej strony.
Mamy do wszystkich Państwa serdeczną prośbę.
Jeżeli posiadacie coś ciekawego dotyczącego Ś.p. Edwarda, to proszę o kontakt. Ewentualne przesłane dokumenty, po wykorzystaniu, zostaną zwrócone Nadawcy
Będziemy wdzięczni za każdą nawet drobnostkę, która posłuży rozbudowie tej skromnej - jak na razie - stronie internetowej, poświęconej Edwardowi.
W wprzypadku chęci kontaktu proszę skorzystać z którejkolwiek formy kontaku zamieszczonej w zakładce KONTAKT..

ZAPRASZAMY